logo
0913 850 130
Vietnamese English
Gửi thông tin liên hệ
 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG

  • Địa chỉ: 45 Nguyễn Ái Quốc, xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai.
  • Tel: 0613 954 642 | Fax: 061 395 44 60
  • Email: huong.phuongdong@yahoo.com.vn
10,9403703195128 106,804221868515 16