logo
0913 850 130
Vietnamese English
 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐỒNG được cấp phép hoạt động vào ngày 25/07/2007 theo giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Đồng Nai.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH CỦA CÔNG TY:

  • Đầu tư khu công nghiệp
  • Đầu tư khu dân cư
  • Xây dựng khu công nghiệp
  • Xây dựng nhà ở các loại
  • Dịch vụ y tế: Bác sĩ gia đình
  • Đại lý gạch men xây dựng và trang trí nội thất